Bike Manager
» Rejestracja

powrót

Regulamin gry

 • §1. Konta graczy.
  • 1.1. Właścicielem konta jest właściciel podanego przy rejestracji adresu e-mail. Może on udostępnić swoje hasło innej osobie (nie posiadającej własnego konta w grze), jednakże za spowodowane szkody administracja nie ponosi odpowiedzialności.
  • 1.2. Posiadanie konta którego nazwa jest obraźliwa/wulgarna może być podstawą do zablokowania konta lub jego kasacji.
  • 1.3. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto.
 • §2. Komunikacja w grze.
  • 2.1. Zabronione jest obrażanie innych graczy.
  • 2.2. Używanie słów uznawanych powszechnie za wulgarne jest zabronione.
  • 2.3. Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych oraz erotycznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.
  • 2.4. Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawania do nich odnośników.
  • 2.5. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego prowadzą do wykluczenia z gry, mogą być także podstawą do zgłoszenia popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów.
  • 2.6. Zabronione jest podszywanie się pod administrację gry.
  • 2.7. Zabrania się spamowania innych graczy wiadomościami.
  • 2.8. Umieszczanie w grze treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.
 • §3. Używanie konta w celach komercyjnych.
  • 3.1. Sprzedaż/kupno konta i inne wykorzystanie konta w celach komercyjnych (a także próby podjęcia tych czynności) są surowo zakazane.
  • 3.2. Zabronione jest wysyłanie reklam bez zgody administracji.
  • 3.3. Zabronione jest rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści.
 • §4. Łamanie regulaminu i kary za to.
  • 4.1. Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu, gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci.
  • 4.2. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach administracja ma prawo zablokować konto gracza z powodów innych niż podane w powyższym regulaminie.
 • §5. Pozostałe zasady.
  • 5.1. Znalezione w grze błędy i dziury należy zgłaszać poprzez kontakt w grze.
  • 5.1. Wykorzystywanie dziur w skrypcie gry jest surowo karane.
  • 5.2. W przypadku włamania lub podejrzenia włamania na konto, gracz ma obowiązek zgłosić ten problem poprzez kontakt w grze.
  • 5.3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania wyraźnej przyczyny.